Aktuality

Omezení Městský úřad Dobruška

RADA MĚSTA DOBRUŠKY na základě mimořádného jednání bezpečnostní rady ORP Dobruška s ohledem na vyhlášené Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu účasti na kulturních, sportovních a dalších společenských akcí s účastí 100 a více osob ve stejný čas a o zákazu přítomnosti žáků a studentů na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách, včetně informace MŠMT, PŘISTOUPILA K DALŠÍM OPATŘENÍM za účelem zajištění ochrany obyvatelstva.

Občanům Dobrušky doporučuje zvážit účast na akcích, kde se shromažďuje větší množství lidí.
Město Dobruška do odvolání UZAVŘELO následujících zařízení a organizace:
Mateřská škola
Základní umělecká škola
Dům dětí a mládeže
Krytý bazén (posilovna – přerušen provoz kvůli dezinfekci prostor)
Společenské centrum - Kino 70 (kavárna - otevřeno)
Kulturní dům
Městská knihovna

CHOD MĚSTSKÉHO ÚŘADU je zajištěn elektronicky a telefonicky. Kvůli snížení rizika nákazy je dočasně omezen osobní kontakt pracovníků úřadu s klienty. Úředníci jsou v práci, řešení záležitostí klientů probíhá elektronicky, telefonicky a písemně. V naléhavých a objednaných případech funguje i osobní kontakt za dodržení hygienických postupů.

Vzhledem ke vzniklé situaci vedení města má za to, že je na místě činit všechna dostupná opatření k zabránění ohrožení zdraví obyvatel Dobrušky. Má snahu dle možnosti co nejvíce snižovat možnost šíření nákazy, namísto nečinnosti s čekáním, jak se věci vyvinou.

Obecní ples 2020

Obec Bačetín, Spolek BaBaDi, SDH Bačetín a majitelé objektu Vás srdečně zvou na Společenský ples, který se bude konat 7.3.2020 od 20 hod na sále místní hospody. K tanci a poslechu hraje skupina SONG z Kostelce nad Orlicí. Malý kulturní program a občerstvení je zajištěno. Dveře hospody se otevřou v 19,30 hod. Pokud budete chtít přispět nějakým darem do tomboly, tak předem moc děkujeme. Můžete je nosit na obecní úřad, kde budou do plesu skladovány.

Veřejné zasedání č.11/20

11. veřejné zasední obecního zastupitelstva obce Bačetín se uskuteční ve čtvrtek 27.2.2020 od 17 hod v budově obecního úřadu. Program jednání je vyvěšen na úřední desce.

Popelnice na hliník

Mateřská škola Bačetín od září sbírá hliník. Nově se rozhodla svůj počin pozšířit i pro ty, kteří do školky nechodí, ale chtěli by se zapojit. Upravená popelnice je u vchodu do MŠ, později bude přemístěna za školku do míst, kde byla králíkárna s morčátky. Plechovky vyrobené z hliníku jsou vždy označeny zkratkou Al. Prosíme, abyste si obal řádně prostudovali, než ho zde odložíte.

Rozpisy odpadů 2020

V rozpisech poplatků za odpady se vyskytla chyba!!! Jsou špatně uvedeny částky u osvobozené kategorie 0-4 let, kde je uvedena částka 250,- Kč. Tato kategorie je dle vyhlášky od poplatku osvobozena. Dále u občanů, kteří v letošním roce dovrší věku 74 let je naopak uvedena částka 0,- Kč. V tomto roce jsou povinni ještě zaplatit 500,- Kč. Osvobození od poplatku začíná až v roce, kdy bude dovršen věk 75 let. Na obecním úřadě jsou rozpisy již v pořádku. Pokud budete chtít poplatky platit přes bankovní účet a nebudete si jisti správnou částkou neváhejte se obrátit na starostku nebo paní účetní.
Omlouváme se za chybu a komplikace s tím spojené.

Jste zde: Home Aktuality